رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
هر ایرانی یک نامه
180 هزار نامه در سیزدهمین سفر استانی دولت از دست مردم جمع‌آوری شد.
به این امید که در سی‌امین سفر دولت، با اقدامات صورت گرفته؛ تعداد نامه‌ها به 70 میلیون برسد و انشاءاله در پایان اولین ایرانگردی، هیچ بی‌نامه‌ای وجود نداشته نباشد! و با شروع دور دوم ایرنگردی، شعار زیر بطور کامل تحقق یابد.
هر ایرانی یک نامه:
«سفره‌ی من بی‌ نانه»
*
دفاع از متکدیان مظلوم