رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
روش جذب جوانان!
برای جذب جوانان،
براده آهن به خوردشان دادند؛
*
آهن، آهن رو می‌بُره،
کروبی، جنتی رو؛
*
یه گوجه سبز موقع دعوا، خطاب یه گلابی:
« حاجی! به دادم برس، سیدتو کشتن؛»
*
1- امروز مداحان منبر را گرفتند فردا کت و شلواری‌ها تفسیر را می‌گیرند.
2- نامه کروبی به جنتی
3- نامه محمد ملکی به احمدی‌نژاد