رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
پس این خبر مهم چی شد؟
آری هان:
«من نمی‌دانم در ایران کدام حرف راست و کدام حرف دروغه»
*
برنامه‌ی 90 بطور زنده با حضور آری هان در حال پخشه. عادل و آری هان در مورد صحبتهای برانکو مبنی بر حذف بازیکنانی که در اردوی تیم ملی حاضر نشوند، بحث می‌کنند.
عادل: «این موضوع صحت ندارد.»
آری هان: « من این حرفها را از شماها شنیده‌ام و واقعاً نمی‌دانم در ایران کدام حرف درست و کدام حرف دروغه»
*
از شما چه پنهان آری جون! نه تنها جنابعالی که هیچکس در این مملکت نمی‌دونه کدام حرف درست و کدام حرف دروغه، حتی سازنده‌ی حرف!
_ حالا به کی و چی باید اعتماد کرد، الله اعلم.
*
راستی صبح قرار بود که رئیس مملکت، دو ساعت و بیست دقیقه بعد خبر مهم دیگری را اعلام کنه، پس این خبر چی شد؟