رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
گفتی گفتم
خیّرین مدرسه‌ساز و اولیاء محترم بشتابید؛ زلزله 377 مدرسه را در لرستان خراب کرده؛ اگر فردا روزی، بچه‌ها زیر آوار ماندند یا مدرسه‌ای برای درس خواندن نداشتند، شما خیّرین مقصرین ها! چون ما مسئولینِ خدمتگزار هیچ پولی برای این بچه‌بازیها! نداریم.
*
- پسرم، سلام!
- سلام، پدرجان! {اما} از کِی بزرگا به کوچیکا سلام می‌دن؟
- عزیزم! از روزی که بارون مسیرش عوض شده و از زمین به آسمون می‌باره؛
- متوجه نشدم!
- ببین عزیزم! وقتی ریال ریال از فقیران می‌گیرن و 500 میلیون 500 میلیون به عزیزان! بذل می‌کنن، یعنی چی؟
*
- عروس و 26 مهمانش غرق شدند.
- داماد و مهموناش چی شدن؟
- نجات پیدا کردن؛
- چجوری؟
- با پا گذاشتن رو سر عروس و مهموناش!
*
طالبان.....رئیس‌جمهور
مالکان.....نخست‌وزیر
مشهدان.....رئیس پارلمان
-----------------------
طالبان و مالکان و مشهدان
قاسطان و مارقان و ناکثان!
*
- حالا اینا چرا به جان هم افتادن؟ {درگیری حماس و فتح}
- چی بگم، به گمانم دو تا کافر سر مال یک مسلمان به جان هم افتادن!