رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نوبهار است ...


یا مقلب‌القلوب والابصار
یا مدبرالیل و النهار
یا محول‌الحول والاحوال
حول حالنا الی احسن‌الحال

سال نو را به همه دوستام تبریک عرض می‌کنم.
امیدوارم امسال به از سالهای قبل باشه.