رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
چه کار کنه؟
عده‌ای به افشاری و عطری ایراد می‌گیرند که چرا عرض حال به خدمت قدرت زمان برده‌اند و عده‌ای از منفعت طلبان نیز به رسم مرسوم، اظهار اشمئزاز! کرده‌اند.
سوال) فرد یا افرادی که دلشان برای این ملت و سرمایه‌های مادی و معنوی آن می‌سوزد و هزینه‌های سنگینی چون زندان، شکنجه و ... را پرداخته‌اند اگر همه‌ی راه‌های اصلاح از درون بسته باشد، باید چکار کنند؟
بنظرم)
- اگر بدنبال خشونت نباشند افشاری و عطری می‌شوند.
- اگر بدنبال خشونت باشند تروریست و اشرار می‌شوند و ...
1- اشرار مسلح 22 تن از مسئولان و مردم سیستان و بلوچستان را شهید کردند.
2- فرماندار زاهدان به جمع شهدای کشتار تروریستی در محور زابل- زاهدان پیوست.
3- اشرار با نصب نورافکن و بدون هیچ دغدغه‌ای از صحنه کشتار در تاسوکی فیلمبرداری کردند.
4- اعتراض شدید مردم زابل به وزیر کشور
5- انتشار جزئیات تازه از حمله مسلحانه
6- حوادث ایران در سالی که گذشت.