رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
در این جهان ...
شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی با پايان دادن به نشست خود در مقر اين آژانس در وين رأی به گزارش پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد داد و پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد.
اين شورا قطعنامه تازه‌ای درباره ايران صادر نکرده بلکه همان گونه که در قطعنامه پيشين خود تصميم گرفته بود، تازه‌ترين جمع‌بندی خود درباره فعاليت اتمی ايران را همراه با گزارش محمد برادعی، رئيس آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در اين زمينه به شورای امنيت فرستاده است.
طی ساعاتی که موضوع فعاليت اتمی ايران در نشست شورای حکام مطرح بود، آن گروه از دولتهای عضو اين شورا که در جنبش عدم تعهد نيز عضويت دارند با صدور بيانيه‌ای خواستار آن شدند که رسيدگی به مسائلی که در مورد فعاليت اتمی ايران وجود دارد تنها در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی صورت بگيرد.
در مقابل، گرگ شولت، نماينده آمريکا در آژانس گفت که ايران "گستاخانه" بسوی دستيابی به مواد، فناوری و دانش ساخت سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند و زمان آن فرارسيده که شورای امنيت در مورد اين کشور وارد عمل شود.
البرادعی: فصل تازه‌ای از دیپلماسی بر روی ایران گشوده شده (خودتی!)
*********************************************************************
وقتی این خبرها را می‌خواندم طبق معمول صدا و سیما از «سازنده بودن مذاکرات» صحبت می‌کرد و رئیس‌جمهور محبوب، سیل تقاضاهای مردم لرستان برای توزیع نان را جمع می‌کرد.
در پایان ملالی نیست جز غم نفهمی!
*
در این جهان پر آشوب زندگی کردن ............. عزیز من نظری عاقلانه می‌خواهد!
به دست دشمن بدخواه بهانه کمتر ده ......... که خصم چالش ما را بهانه می‌خواهد
(((((سروده قهرمان پاک‌بین)))))