رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
اهانت به وبلاگها
در پی اهانت یکی از وزرای کیهانی به ساحت مقدس بلاگ‌آباد، موجی از نفرت و اعتراض اهالی آبادی را فرا گرفت.
به گزارش آن‌سَرطاس(شبکه خبری کچل‌های ایران)، در اعتراض به این هتک حرمت، شیخ سعیدآقای رنگین‌کلامی با پای پتی* از پشت کوه، بسوی قمبل‌العظیم (زیارتگاهی بین قم و شاه‌عبدالعظیم) حرکت کرد.
آگاهان این حرکت را در ادامه‌ی اعتراض به استبداد کبیر! دانستند اما به گفته‌ی ناظرانی که این شیخ را از پشت دنبال می‌کنند دیگ‌های قورمه در این حرکت بی‌تاثیر نبوده.
در خبرهای بعدی بطور مفصل در باره این حرکت داد سخن خواهد رفت.
-------------
پتی: برهنه