رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
لطفاً چند تا آخوند پخش کنین!
به دنبال دعوت ضرغامی برای انتقاد از صدا و سیما صورت گرفت:
- گزارشگر: انتقادتون چیه؟
- انتقادی ندارم اما یه پیشنهاد دارم.
- گزارشگر: چه عالی! (انتقاد نداره)، پیشنهادتون رو بفرمائید.
- من یه چند سالی می‌شه که از برنامه‌های صدا و سیما فقط فوتبال‌های مهم و زنده رو نیگا می‌کنم، می‌خواستم خواهش کنم اگه می‌شه بین دو نیمه چند تا آخوند پخش کنین!
- گزارشگر: چه جالب! حتماً می‌خواین بجای تماشای تبلیغات از فرصت استفاده کنید و فیض ببرید؟
- دروغ چرا؟ راستش می‌خواستم با خیال راحت تلویزیونمو دور بندازم!!