رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
انفجار در اتاق فکر
دزفول
به گزارش آن‌سَرطاس: بدنبال ضرطه‌های صبح دوشنبه در توالت‌های فرمانداری‌های دزفول و آبادان، چهار نفر مجروح و  شیشه‌های این اماکن فرو ریخت.
به گفته یک مقام آگاه در فرمانداری آبادان: در این عملیات تروریستی که همزمان با جلسه‌ی فرماندار با اعضای شوراهای شهر و روستا انجام شد، دو نفر در توالت‌ شاش‌بند کردند و حاضرین در جلسه، از ترس به خودشان ریده و یا بر اثر ترکش‌های ضرطه ریده‌مال شدند.
خبرنگار سابق ما (سَله‌سو*) که اخیراً با بالا رفتن از دیوار سفارت دانمارک به جمع خبرسازان و تروریست‌های خارجی! پیوسته، چند لحظه‌ پس از انفجار،  با یکی از تروریست‌ها صحبتی داشته که برای شنیدن آن می‌توانید این پایین را بخوانید؛
سله‌سو: «مگه قرار نبود اتاق فکرو منفجر کنیم؟»
تروریستِ‌‌انگلیسی: «ها، هوم، یِس، لا، نه، بله!»
سله‌سو: «پس چرا اینجا!؟»
تروریستِ‌انگلیسی: «مگه اینجا اتاق فکر نبود؟»
سله‌سو: «نه، اینجا مستراحه»
تروریستِ‌انگلیسی: «ولی من خودم شنیدم که اون کَله‌‌بَسوت* به دوستش گفت: می‌رم "اتاق‌ِفکر" و زود برمی‌گردم؛ منم معطل نکردم!»
سله‌سو: «این "اتاق فکر" با اون "اتاق فکر" فرق داره؛»
تروریستِ‌انگلیسی: «چه فرقی؟ محصولشون که یکیه؛»
سله‌سو: «این "اتاق فکر" فقط یه اصطلاحه!»
تروریستِ‌انگلیسی: «آخ، آخ، چه بد؛ انگار به خودمم گند زدم؛ حالا جواب تونی و  استراوو چی بدم؟»
سله‌سو: «بی‌خیال، جوادمون که نمرده؛!»
********************************
سَله‌سو: فردی که کفل‌های بزرگ و بی‌قواره دارد.
کله‌بسوت: کله رشتی، کسی که ته سرش صافه.