رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نوکر و آقا
صدام نوکر امریکا بود اون‌جوری شد.
عربستان نوکر امریکاست اما با درخواست مهم امریکا مخالفت می‌کنه.
نمی‌فهمم این دیگه چه جور نوکر بودنه!
به هر حال یا اینکه جای نوکر با آقا عوض شده یا اینکه....
خوش به حال خودمون که نوکر امریکا نیستیم اما نمی‌فهمم چرا این امریکا به زور به ما خدمت می‌کنه. اون از طالبان، اون از صدام، اون از منافقان، اونم از روی کار آمدن شیعیان در عراق. اون از بالا بردن قیمت نفت و ....
  • بابا «امریک‌جون» ما رو شرمنده نکن. جون تو دیگه شعارمون نمی‌آد.

  • ما نوکرتیم آقا، دشمنات شرمنده، وظیفه‌مونه، در مقابل خدمات شما! کاری نکردیم.

  1. تقاضا از گوگل برای لوگوی نوروزی  2. فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن

  3. استخدام فارسی‌زبانان در ارتش امریکا

  4. نامه کروبی به مراجع تقلید در مورد مسائل اخیر قم (تخریب حسینیه دراویش)

  5. لاریجانی: ایران به دولت فلسطینی کمک مالی می‌کند.

  6. بزرگترین حضور بریتانیا در افغانستان پس از صد سال

  7. مدفن امامان شیعه در سامره هدف بمب‌گذاری قرار گرفت.

  8. زمینه‌های استبداد در ذهنیت ما- (بخش چهارم)