رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
سیاست خرکی
خرها در جلوی سفارت

الف- گزارش تصویری از سیاست خرکی
ب- خارجی‌ها! به سفارت دانمارک حمله کردند.
ج- حمله به سفارت ایران در دانمارک
د- ايران و آمريکا در آستانه بحرانی عظيم قرار دارند. ريشه‌های اين بحران:
  1. کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت محمد مصدق در ايران

  2. اشغال سفارت آمريکا در تهران و گروگان گرفتن دييلمات‌های آن به مدت 444 روز

  3. حمايت ايران از گروه‌های مسلح شيعه لبنانی که باعث خروج ارتش آمريکا از لبنان در سال‌های 1983 و 1984 شد.

  4. مداخله آمريکا در جنگ ايران و عراق در سال پايانی جنگ

  5. ظهور و قدرت گرفتن حزب‌الله در لبنان که به خروج اسرائيل از جنوب اين کشور در سال 2000 انجاميد.

  6. وضعيت کنونی آمريکا در عراق