رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
چیزی نگفتم
سایت‌های پورنو را مسدود کردند، چیزی نگفتم. من که پورنو نمی‌دیدم.
سایت‌های مخالف را مسدود کردند، چیزی نگفتم. من که مخالف نبودم.
سایت‌های طرفدار بشر را مسدود کردند، چیزی نگفتم. من که بشر! نبودم.
سایت‌های پر بیننده را مسدود کردند، چیزی نگفتم. من که پر بیننده نبودم.
سایت‌های زنان را مسدود کردند، چیزی نگفتم. من که زن نبودم.
سایت‌های خبری را مسدود کردند، چیزی نگفتم. من که خبرخوان نبودم.
کلمه‌های ...، عسل و عشق را مسدود کردند، چیزی نگفتم. من که...، عاشق نبودم.
تا این‌که سایت مرا مسدود کردند و  کسی نمانده بود تا چیزی بگوید.
////////////////// با الهام از گفته‌ی برتولت برشت
/
  1. از خاک حسینیه شریعت درویشان در قم اثری نماند.

  2. فراخوان برای گرامیداشت روز جهانی زن

  3. کلمه «عاشق» هم فیل-تر شد.