رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
هزارها ز فلسطین پیامبرند اما...
هزارها ز فلسطین پیامبرند اما...
************************
به حيرتم كه چرا زین پیمبران عظام .............. کسی نبرده به «امریک» از خدا پیغام؟
چرا اجازه به روح‌القدوس نداده‌ستند ............. که تا نزول نماید به «برمه» یا به «سیام»؟
چه علتی‌ست که از مردمان افریقا ............... یکی بنام رسالت نکرده است قیام؟
کسی ز مردم «ژاپون» نگشت درخور وحی ... تنی ز «جاوه» نگردید لایق الهام
هدایت‌از چه به کنعانیان شده‌ست‌حلال؟ ...... رسالت‌از چه به اهل «سوئیس» گشته‌حرام؟
مگر خدای به یونانیان غضب کرده................. که در هدایت آنها نمی‌کند اقدام؟
هزارها ز «فلسطین» پیمبرند اما ................. ز «روم» کس نشده در خور چنین اکرام
سبب‌ز چیست‌که‌از اهل «لندن»و«پاریس» .... کسی پیام نیاورد بهر قوم عوام؟
نگویم این که دیانت بد است در دنیا ............ نعوذ باالله ازین حرف مفت و فکرت خام
دیانت است که اخلاق را کند اصلاح ............ دیانت است که اندر زمانه داده نظام
جزیره‌العرب آن روز بود مرکز جهل ................ گرفت راه نبوغ از میامن اسلام
اگر فروغ دیانت نبود خلق حجاز ................... هنوز بود دچار پرستش اصنام
دیانت است که امید و بیم را تزریق ............. کند به نوع بشر در لیالی و ایام
ولیکن از نظری خاص با خدا گویم ................ که ای خدای کریم! ای مُهیمَن عَلّام!
چرا به کشور «افغان»و «تبت»و «خوارزم» .... کسی برای رسالت نگشت استخدام؟
چرا ز خطه‌ی«سودان»الی سواحل«عاج» .... ازین سفیر مَفیران* کسی نشد اعزام؟
اگر که مردم «کاپ»* از نژاد بوالبشرند ........ چرا شریعتی از بهرشان نگشت اعلام؟
«سوئد»و «نروژ»و «قفقاز»و «ترک»شدند .... محیط جهل و خرافات و مرکز اوهام
چرا به مردم «برلن» عطا نکردستی ........... کتاب و آیه و تنزیل و معجزه و احکام؟
فضولی اینقدر ای‌قهرمان! مکن،که پسند ..... نباشد از تو در این روزگار، طول کلام
((((((((((سروده‌ی قهرمان پاک‌بین از شاعران عصر بیداری))))))))))
- فرهنگ عامه: سفیر مفیر، دفتر مفتر، ...
- کاپ، ناحیه‌ای در افریقای جنوبی
***************************

سامرا
من تا دیروز فکر می‌کردم که مراجع فقط در کتاب‌های تاریخ حرکت می‌کنند ولی امروز شنیدم که مراجع حرکت کرده‌اند.
بدون توجه به مقصد! این حرکت را به فال نیک می‌گیریم.

  1. مدفن امامان شیعه در سامره هدف بمب‌گذاری قرار گرفت.

  2. پشت پرده جنایت هولناک سلفی‌ها در عراق


برچسب‌ها: