رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
دیو و فرشته
«دیو چو بیرون رود فرشته درآید»
عجب رویی! نمی‌دونم مسئولین صدا و سیما با چه رویی این سرود را پخش می‌کنند. اگر آمدن همه‌ی فرشته‌ها اینجوریه (فقر، بدبختی، فساد، استبداد و ...)، می‌خوام صد سال هیچ فرشته‌ای نیاد.