رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ویزای گدایی
«روزنامه جام جم یک‌شنبه 4 دی صفحه 17»
*
بر اساس ﺁخرین گزارش شهرداری تهران، فقط در 5 منطقه تهران بیش از 85 متکدی پاکستانی از سطح شهر جمع شده‌اند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران در مورد نوع ورود متکدیان خارجی می‌گوید: این افراد به بهانه‌ی «شرکت در برخی مراسم!؟» با دریافت مجوز و ویزا به تهران می‌ﺁیند.
*
1- این چه مراسمیه که گداهای خارجی باید در ﺁن شرکت کنند؟
2- احتمالاً صدور ویزای گدایی در ابتکارات جدید اعلام خواهد شد.
3- احتمالاً این گداهای خارجی اولین گروه از مردمی هستند که از سراسر جهان برای حل مشکل‌شان به سفارت‌خانه‌های ایران در اقصی نقاط جهان مراجعه کرده‌اند و قاعدتاً گداهای کشور برادر و دوست، پاکستان که دارای اولین بمب اتمی اسلامی‌ست در اولویت برای اخذ ویزا بوده‌اند.
*
ای فخر فروشنده به بمب و موشک
تا چند زنی لاف، بگیر این پوشک!