رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
جامعه منو درک نکرد!
چرا دانشجویان ایرانی به وطن باز نمی‌گردند؟
*
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، به نقل از علی آسمند معاون علمی سازمان بسيج دانشجويی ايران گزارش داده است که از هر ۹۶ دانشجوی اعزامی به خارج از کشور تنها دو نفر به کشور باز می‌گردند و ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش آموز منتخب برای شرکت در المپيادهای علمی جهانی نيز در حال حاضر در دانشگاه‌های آمريکا تحصيل می‌کنند.
آقای آسمند که در يک نشست مطبوعاتی سخن می‌گفت افزود: "مشکل اصلی نخبگان در ايران فراتر از نياز مالی است و در واقع مشکل اصلی آنها، عدم درک آنان توسط جامعه است."
خبرنگار: آقا/خانم دانشجو! چرا به وطن برنمی‌گردی؟
دانشجو: آخه می‌گن «جامعه منو درک نمی‌کنه!»
خبرنگار: حالا راستی راستی با جامعه تفاهم ندارین؟
دانشجو: این چه حرفیه! والله، بالله من‌و جامعه عاشقیم منتهی فعلاً غول سیاه مزاحمه!