رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
آمدنت بهر چه بود؟

بعضی‌ها وقتی پا به بلاگ‌آباد می‌گذارند خبر ورودشان را با ساز و درنا باطلاع همه اهالی می‌رسانند و انتظار فرش قرمز دارند. بعد از مدتی اقامت، وقتی عزم خروج می‌کنند باز نوکران و فراشان از اول صبح همه جا جار می‌زنند که:
« ایهاالناس! فلانی می‌خواهد از دِه برود.» یعنی که...
مرد حسابی! نمی‌خوای بنویسی؟ خب، مثل بچه آدم ننویس! ننوشتن که این همه جار و جنجال نداره!
عزیزم! در بلاگ‌آباد اصل و نسب، دوستی با کدخدا، اسم و رسم و این‌جور بندها کار نمی‌کنه! در قواعد نوشتن همه برابرن! اینجا نمی‌تونی نوشته‌های دیگران را به اسم خودت چاپ کنی! باور کن با یک کلیک همه می‌فهمند سوادت چقده! بازم بگم...
جناب نویسنده! هر وقت خواستی به ارزش واقعی نوشته‌هات در بلاگ‌آباد پی ببری با اسمی غیر حقیقی بنویس. یادت نره!