رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خوب میدانم که
رئیس قوه قضائیه:
حضور ده‌هزار شرکت ایرانی (40 هزار بطور غیر رسمی) با فکر، علم و سرمایه ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس آیا کمتر از واگذاری یک قطعه خاک به بیگانه است؟
*
جواب: راجع به شرکت، پول، سرمایه، قطعه زمین و امثالهم، کمتر یا بیشترش، چیزی نمی‌دانم ‌چون اصلاً چیزی! ندارم که بدانم.اما:
خوب می‌دانم که آه مظلوم! کمتر از خشم خدا نیست.
خوب می‌دانم که مراجعه به بیدادگاه‌ها بدون پشتوانه مالی! یا مقامی! کمتر از خودکشی نیست.
خوب می‌دانم که انتظار صدور احکام عادلانه از قضاتِ جوان، کمتر از جریان آب‌های پَست رو به بالا نیست.
خوب می‌دانم که شیوع احکام ناعادلانه کمتر از براندازی نیست.
خوب می‌دانم که آزادی کمتر از عدالت نیست.
خوب می‌دانم که فساد در سیستم قضا کمتر از گمرک! نیست.
خوب می‌دانم که برای رسیدن به عدالتخانه کمتر از یک قرن دیگر کافی نیست.
و بالاخره
خوب می‌دانم که عرضه‌ی قاضی‌القضات کمتر از سیب زمینی! نیست.