رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
آئینه عبرت
هان ای دل عبرت‌بین، برخیز و جهان را بین
شورای نگهبان را، آئینه‌ی عبرت بین‌‌
***************************
این شورای نگهبان اگر هیچ خاصیتی برای ملت ایران نداشته در عوض به ملت‌های افغانستان و عراق بزرگترین خدمت را کرده و از این بابت نسلهای آینده در این دو کشور  مدیون شورای نگهبان ایران خواهند بود.
اقدامات مشعشع و تفسیرهای من در آوردی، و در این اواخر، انتصابِ مجلسیان و دولتیان با دخالت شورای نگهبان، باعث شده حتی سنی‌های متعصب در عراق قید تطبیق دین با شریعت را بزنند و از دخالت دادگاه فدرال(شورای نگهبان خودمان) در تطبیق قوانین با شریعت جلوگیری کنند.
*
عده‌ای می‌‌خواستند ارزش‌های انقلاب را بزور صادر کنند غافل از این که ارزش‌ها خودشان صادر می‌شوند!!
از الان تا پایان دوران دموکراسی‌خواهی، هر ملتی بخواهد قانون اساسی جامع و بی‌نقص داشته باشد بدون شک آئینه‌ی عبرتی خواهد داشت! و ما اگر چه ملولیم لیک مفتخریم به اینکه سرنوشتمان مایه عبرت جهانیان گشته است.
*
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی شود عبرت دیگران
دگر عضوها درس گیرند به جان