رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تا بعد

کوله‌ام را محکم بسته‌ام
تا
با توکل به خدا، به دریا بزنم
*
نوشته‌ی بعدی:
*
از ساحل آرامش
           یا
                جزیره نجات
          یا
      روی سنگ قبر