رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
چرا وبلاگ را دوست دارم؟
چرا وبلاگ را دوست دارم؟
به ... و یک دلیل!
اون... تا دلیل جزئی‌اند و این یکی اصلی:
«وبلاگ کلامی‌ست ثابت. این کلام ظاهر و محتوای رنگین دارد ولی حرفش حرف است!- برای حافظه‌ی تاریخی بسیار لازم! و برای جلوگیری از دوروئی واجب است!»
*
ای که در چرخ ِ زبان نان خورده‌ای از هر کلام
گوش کن این حرف را جانم تو از رنگین‌کلام:
با «دیلیت» کِی پاک گردد حافظه بعد از کلام
سعی کن ثابت‌نظر باشی نَه هر دَم بیل بالام! D÷

برچسب‌ها: