رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
شکایت خدایان
در سرزمینی که خدایان هم امیدی به شکایت و اجرای عدالت ندارند، وای به حال بندگان!؟
« بنا ندارم كه در مورد انتخابات، شكايت به داوراني كه نشان دادند نمي‌خواهند يا نمي‌توانند كاري بكنند ببرم و شكايت خود را فقط همانند مورد قبل در دادگاه عدل الهي مطرح مي‌كنم، خدايي كه با توكل بر او و براي جلب رضايتش به صحنه آمدم و با او معامله كردم و مي‌دانم در انتقام الهي اگر كسي معاقب شود قطعا مردم، انقلاب اسلامي و ايران نخواهند بود و فقط مجرمان واقعي مجازات مي‌شوند» (بیانیه هاشمی)