رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
دیوانه از قفس پرید
(نامه‌ی سرگشاده‌ی کروبی)
دیوانه از قفس پرید. حالا فقط نیاز است نهادی بین‌المللی دخالت کند و انتخاباتی واقعی مطابق با خواست مردم انجام شود. عدو سبب خیر شود گر خدا خواهد.
صبح در ایوانکی با جعفرخان پک به قلیان و گپ اندر وقایع اتفاقیه زدیم; وقتی جعفرخان گفت: «این دیوانه پر بی‌راه و بد راست هم نمی‌گوید» من به علامت تائید سرم را چنان از بالا به پایین کشیدم گویی جلاد با شمشیر اعدامی را دو شقه کرد و بلافاصله گفتم: «آقا, از قدیم گفته‌اند حرف راست را باید از دیوانه شنید».
----------------------------------------
این هم وقایعی که باورشان کمی سخت است ولی اتفاق افتاده:
/ زنی با بچه‌هایش به یکی از مراکز اخذ رای مراجعه می‌کند و با داد و فریاد می‌گوید «ببینید من و بچه‌هایم برای رای دادن آمده‌ایم, زود 50 هزار تومان را بدهید» و آ‌ن‌قدر سماجت می‌کند تا کارکنان شعبه مجبور می‌شوند از جیب‌شان مبلغی پول جمع‌آوری و شرش را کم کنند.
// فردی سوار بر خرش به مرکز اخذ رای در حاشیه‌ی یکی از شهرها مراجعه می‌کند و علیرغم مخالفت ماموران، هر طور شده خرش را هم به جلوی باجه‌ی رای‌گیری می‌رساند. این هم گفتگوی مسئول شعبه و خرسوار:
مسئول شعبه: خب, حالا شناسنامه‌ات را بده.
خرسوار: من خودم نمی‌خواهم رای بدهم چون در بین کاندیداها جز «خر» ندیدم ولی این خر را آورده‌ام تا به هر کدام دوست دارد رای دهد.