رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
جوک
کاندیدا: اگر برای ریاست جمهوری به من رای دهید به هر فرد ماهیانه 50 تومان می‌دهم.
*
انجمن معتادین: داداش, ما حال چونه‌زدن نداریم, یک کلام 75 تومن بده تا برای رهبر شدن بهت رای بدیم.