رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
یا شیخ! آسوده لالا
ای جد بزرگوار!
فی‌الیومی که جِسمکم فی‌ دار و جَسدکم فی ادرار، عهد کردیم در یوم‌الدار، مردم را سازیم ذلیل و خوار، چه کافر باشند و چه ابرار، الاّ مردمی که با پول ممدلی شاه برای خوردن پلو در سنگلج تجمع ‌کردند و با فتوای حضرت‌کم :
«واجب است حمله به هر نماینده، بر هر شکمی که پر شده از قیمه»
مجلسیان را برانداختند از کرسیان، و بهارستان را بکردند گورستان، که بندگان واقعی همانا بی‌شعورند و بی‌زبان، به مثابه گوسفندان.
الیوم که قدرتکم فی یَد، تلافی خواهیم کرد آن توهین را به صد، که این کینه خواهد بود الی ابد.
یا شیخ! آسوده لالا، که ما هست حالا.
والسلام علیکم و ممدعلی‌شاه
بتاریخ 13 ربیع‌الثانی 1426 قمری/ شورای مردم‌ران و قدرت‌بان