رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بنده ی واقعی و امداد غیبی
خبرنگار: اشاره كرديد كه با توجه به آشنايی به ديپلماسی جهانی نامزد شديد و احتمالاً ايرانی‌‌ها هم به شما رأی خواهند داد. برای حل مشكلات، مخصوصاً با آمريكا چه راهكاری داريد؟ آيا بحث آمريكا برای شما اولويت دارد؟

رفسنجاني: نمي‌توانيم آمريكا را ناديده بگيريم. واقعيت اين است كه قدرت برتر جهان است. اتفاقاً جای تدبير همين جاست كه به گونه‌ای رفتار شود تا آنها را از ماجراجويی باز دارد. بايد به آمريكا بفهمانيم كه ماجراجويی در خاورميانه در مسائلی اين گونه نمي‌تواند منافع آنها را تأمين كند؛ از راه منطق و حقوق بين‌المللی بهتر مي‌توان به هدف رسيد.
*********
خبرنگار رویترز در تاریخ 29 اردیبهشت 1384 مصاحبه‌ای با رفسنجانی انجام داده و متن مصاحبه توسط دفتر رفسنجانی منتشر شده. مطالب بالا یکی از سوال و جواب‌های این مصاحبه است.
معنای جمله‌ها به زبان عامیانه و غیردیپلماسی به صورت زیر است:

خبرنگار: اشاره کردید که از میان کاندیداها فقط شما می‌فهمید و بقیه نفهم‌اند. و هر چند تهرانی‌های بی‌سواد برای نمایندگی مجلس به شما رای ندادند ولی ما و شما خوب می‌دانیم که چه کسی قرار است به کاخ ریاست جمهوری راه یافته و رئیس جمهور ایرانیان شود. به هر حال ایرانیان را نمی‌توان تنها شامل تهرانی‌ها- اصفهانی‌ها- شیرازی‌ها- مشهدی‌ها و یا اقوام ترک- کرد- بلوچ- لر- عرب و غیره دانست بلکه درختان- ریگ‌های کویر و تیرهای برق هم ایرانی محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد فقط کافی است تیرهای برق در رفسنجان و زابل به شما رای بدهند. در این شرایط آیا تعهد می‌دهید که در آینده کماکان به پیشوای جهان اعتقاد و التزام عملی داشته باشید؟

رفسنجانی: ما وظیفه داریم به پیشوای زمان احترام بگذاریم چون قدرتش مافوق همه‌ی قدرت‌ها در جهان است. ما با هر معامله و دوز و کلکی نباید بگذاریم قلب پیشوای زمان از دست ما به درد آید و خدای ناکرده بر روی ما شمشیر بکشد. باید ملتمسانه بگوئیم که ای پیشوا; تو از ما چه می‌خواهی؟ ما که در افغانستان و عراق همه جوره بندگی‌مان را ثابت کردیم و یک لحظه هم از صراط تو منحرف نشده‌ایم. باور کن هر کاری که کرده‌ایم فقط برای رضای تو بوده و بس. به سر مبارک قسم; هیچ‌کس بهتر از ما نمی‌تواند این مردم را خر کند. از راه بنده ‌نوازی; ما کارهایی برایت انجام می‌دهیم که خودت هم هاج‌وواج بمانی. ای پیشوای جهان; دستم بگیرتا به این تهرانی‌های کافر و اکبر گنجی بفهمانم که بندگان واقعی چگونه به سروری می‌رسند؟ و امدادهای غیبی یعنی چه؟؟