رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
امریکا عامل استقلال ایران
تعجب نکنید. قرار نیست تحلیل‌های پیچیده ارائه شود. خیلی ساده با استناد به مطلبی تاریخی موضوع را ثابت می‌کنم.
************
در اولین کتاب تاریخی که در مورد تاریخ ایران در قرن بیستم نوشته شده از سرگئی ویته وزیر دارایی روسیه بعنوان "دشمن استقلال ایران" نام برده شده است. از مهمترین دلایلی که برای این دشمنی ذکر شده تلاش ویته برای عبور دادن خط لوله‌ی نفت باکو از ایران و اتصال آن به خلیج فارس است.
************
ویته با جذب سرمایه‌های خارجی بخصوص از فرانسوی‌ها توانسته بود اقتصاد روسیه را متحول کند. در همین زمان بود که روسیه به کشورهای مختلف از جمله ایران وام می‌داد و رئیس بانک استقراضی قدرتش از وزیر مختار روسیه بیشتر بود. او با هزینه‌ی روسیه قصد داشت این خط لوله را اجرایی کند ولی خب به هر شکل با مخالفتهای انگیس این طرح عملی نشد.
*************
بطور قطع ویته دلش برای ایران و ایرانی نسوخته و فقط می‌خواسته منافع کشورش را تامین کند اما اگر قرار باشد این شخص به دلایلی چون پرداخت وام به ایران و عبور لوله‌های نفتی از ایران دشمن قلمداد شود پس در حال حاضر باید:
کسانی که با التماس بدنبال اخذ وامهای خارجی و عبور لوله‌های نفت و گاز از ایران هستند را دشمن و امریکا را عامل استقلال ایران بدانیم؟؟ یک بام و دو هوا که نمی‌شود.