رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ترکیب جمعیت و شورش
هفته قبل در سایت "وب نوشت" مطلبی توجهم را جلب کرد. بلافاصله لینکش را گذاشتم.
این موضوع گذشت تا اینکه امروز اخباری محدود از شورش و اغتشاش در اهواز پخش شد. اعلام کرده اند در جریان این حوادث یک نفر کشته و هفت نفر زخمی شده اند که اگر صحیح باشد از در گیری در روستای ما هم کم اهمیت تر است چون در روستای ما وقتی درگیری می شود حداقل سه نفر کشته- سی نفر زخمی و شونصد نفر بازداشت می شوند؟؟ به مخابرات و اینترنت هم کسی کار ندارد.
**************************
/ و اما فرع موضوع:
نامه ای در رابطه با تغییر ترکیب جمعیتی اعراب در خوزستان پخش شده که امضای ابطحی در زمانی که رئیس دفتر ریاست جمهوری بوده را در پی دارد.
// ما هنوز نمی دانیم اصل موضوع چیست ولی هر چه هست مردم در همه جای ایران و بخصوص در خوزستان ناراحت و خسته اند. به دنبال بهانه می گردند تا مخالفتشان را ابراز کنند.
/// ترکیب جمعیت در مرزها پارامتری مهم است که بسته به وضعیت حکومتها می تواند مثبت یا منفی باشد. در زمان جنگ و حکومت صدام این ترکیب به نفع ایران بود و بیشترین هزینه را همین عربهای خوزستان متحمل شدند اما بعد از سرنگونی صدام وضعیت بکلی دگرگون شده است. عراق بسوی دمکراسی حرکت کرده و می رود که الگوی کشورها در منطقه بشود.
در چنین شرایطی عربهای خوزستان بیدار می شوند و خواستار سهم واقعی شان از قدرت و امکانات می شوند. چرا باید کشوری را کباب بدهند و خودشان فقط دود بخورند؟ چرا نباید حکو متی ازاد داشته باشند؟ و چراهای دیگر
چه بخواهیم و چه نخواهیم دمکراسی خواهد آمد. کاش عاقلانه و هرچه زودتر به استقبالش می رفتیم. در ان صورت نیازی به تغییر ترکیب جمعیتهانداشتیم.