رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
بازماندگان هواپیمای ساقط شده
به نقل از سردبیر خودم:
یک فیلمساز کانادایی به اسم کریس بو (Chris Blow) می‌خواهد فیلمی مستند درباره‌ی قربانیان هواپیمای مسافربری ایرانی که در سال‌های آخر جنگ توسط ناو آمریکایی سرنگون شد تهیه کند. دوست دارد با خانواده‌های قربانیان و دیگر کسانی که به شکلی درگیر آن بوده‌اند کمک کند. لطفا به اون ایمیل بفرستید. این اعلامیه را هم هر جا می‌توانید پخش کنید.
Chris Blow: csblow@yahoo.ca
**************************