رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
اون چی میگه؟ ما چی می شنویم؟
چه بخوانیم و چه نخوانیم سخنان زیر حداقل در چهار سال آینده بر سرنوشت ما تاثیر خواهد گذاشت.
سخنان بوش در مراسم سوگند ریاست جمهوری
معاونت ریاست جمهوری، رئیس دیوان عالی، پرزیدنت کارتر، پرزیدنت کلینتون، روحانیون محترم، میهمانان گرامی و هموطنان. در این روز که بموجب قانون اساسی برپاست، ما قانون اساسی مان را جشن می گیریم و تعهد عمیق مان به کشورمان را به یاد می آوریم. من به افتخار این لحظه با در نظر گرفتن زمان آینده ای که در آن زندگی می کنیم سوگند می خورم و شما را گواه می گیرم. در این دومین گردهمایی، وظائف ما را واژگانی که من بکار میگیرم توصیف نمیکنند. ما با هم هستیم، در طول نیم قرن آمریکا از آزادی مان دفاع کرده و مرزهای طولانی مان را مراقبت کرده ایم.
در پی فروپاشی کمونیسم، سالهای استراحت بود و ناگهان یک روز جهنمی، ما شاهد آسیب پذیری مان بودیم و منبع عمیق آن را هم دیدیم. تمامی مناطق جهان در نارضایتی و ستم فرو رفت. دریایی از آدمکشی، ناشی از نفرت، نفرت مرامی و دستاویزهای قتل، خشونت، روی هم جمع شد و تهدیدی مرگبار بوجود آورد. این تنها یکی از نیروهایی بود که مهار نفرت و ناخشنودی را رها کرد. بی رحمی سنگدلان را نشان داد و همراه آن امید به مدارا و آزادی انسانها به عنوان یک نیرو را. ما به راهبری رویدادها و عقل سلیم به یک جمع بندی رسیده ایم و آن اینکه بقای آزادی در سرزمینمان هر چه بیشتر به موفقیت و آزادی در سایر سرزمینها بستگی دارد. بهترین امید برای صلح در جهان ما گسترش آزادی در سراسر جهان است.
از زمان برپایی این جمهوری ما اعلام کرده ایم هر زن و مرد در این کره خاکی دارای ارزشی بی مانند است، زیرا نشان سازندگان بهشت و نسلهایی را بر خود دارد که ما برای حکومت مستقل لازم دانسته ایم. کسی ارباب ما نیست و کسی نباید برده باشد. پیشبرد این آرمانها رسالت ما است، دستاویز افتخار آمیز پدران ما است و اکنون تامین امنیت این ملت امری مبرم و خواست زمانه است. سیاست امریکا جستجو و حمایت از رشد جنبشها و نهادهایی است که در هر کشور و هر فرهنگ وجود دارد. این هدف نهایی جهان کنونی ما است. ما از خود و دوستانمان حتی اگر لازم باشد با توسل به نیروی قهریه دفاع می کنیم. مشکل بودن وظیفه دلیل دوری جستن از انجام وظیفه نیست. برای کسانی که از سرکوب سرخورده شدند اهداف امریکا بسیار جالب توجه و خوب است. بعضی ها کوشیده اند که قاطعیت آمریکا را زیر سوال بگیرند و نسبت به آن شک کنند.
ما این وظیفه را داریم و یادآوری می کنیم که سرکوبی پیوسته غلط است و آزادی همیشه درست است و ما از آن دفاع خواهیم کرد. ما سایر کشورها و دولتها را تشویق می کنیم که بفهمند که خوشرفتاری با ملت خودشان بخشی از دوستی با آمریکا است. در طولانی مدت هیچ چیزی صحیح تر از آزادی برای واقعیت وجود ندارد. آمریکایی ها نباید از قدرت آرمانی ما متعجب شوند، ما ظلم و جفای دائمی را تحمل نمی کنیم، چون چنین چیزی نباید وجود داشته باشد. آزادی برای کسانی که دوستش دارند و خواستارش هستند فرا خواهد رسید. کسانی که در سختی و عدم آزادی زندگی می کنند باید بدانند که آمریکا به آزادی آنها توجه دارد. اصلاح طلبان دموکرات و تبعیدی ها میدانند که آمریکا آنها را آنطور که باید می بیند.
ما هنوز اعتقادمان همان اعتقاد آبراهام لینکلن است. رهبران حکومتهایی با عادت دیرینه کنترل مردم باید یاد بگیرند به مردم خود اعتماد و مسیر پیشرفت و عدالت را آغاز کنند و آمریکا هم در کنار آنها خواهد بود، این به نفع آنها است. همه متحدان آمریکا باید بدانند ما به دوستی آنها تکیه می کنیم، به رایزنی هایشان احترام می گذاریم، به کمکهایشان نیاز داریم. تفرقه کشورهای آزاد بدترین دشمن آزادی است. تلاش هماهنگ ملل آزاد موجب پیشبرد دموکراسی و شکست دشمنان می شود . من از همه شما می خواهم در امر خطیر برقراری امنیت در آمریکا شکیبا باشید. کشور ما تعهداتی را پذیرفته که انجام آن مشکل است و دست برداشتن از این تعهدات نیز نادرست و با توجه به سنت دیر پای این ملت نادرست است.
ما به تعهدات خود عمل کرده ایم و دهها میلیون نفر به آزادی دست یافته اند و میلیون ها نفر دیگر هم به آن دست می یابند. با تلاشهای ما آتشی روشن شده است که مخالفان پیشرفت را می سوزاند و آتش سرکش آزادی، ما را به تیره ترین گوشه و کنار جهان می رساند. معدودی آمریکایی در این آرمان دشوارترین وظایف را بر عهده دارند. آنها در دستگاههای اطلاعاتی و دیپلماسی کار می کنند. کار ایده الیستی کمک به ایجاد کشورهای آزاد و امر پر مخاطره نبرد با دشمنان ما.
برخی در راه میهن جان داده اند، یاد آنان همیشه با افتخار زنده میماند. همه آمریکاییان شاهد این ایده الیسم بوده اند و عده ای نوجوانانی هستند که برای نخستین بار آن را تجربه می کنند. جوانان ما به نیروهای شریری که امروز وجود دارد توجه داشته باشند. فقط به ثروت این کشور توجه نکنید، به خصیصه و خصلت آن توجه داشته باشید. آمریکا به آرمان گرایی و شهامت نیاز دارد، زیرا ما یک کار اساسی در کشورمان داریم که همانا امر به انجام نرسیده آزادی آمریکایی است.
در جهانی که بسوی آزادی حرکت می کند، ما مصمم هستیم معنا و چشم انداز آزادی را نشان دهیم. این معنای گسترده تری از مفهوم آزادی است. در آرمان آزادی امریکایی، شهروندان ما شرف و امنیت و استقلال را می بینند و این بزرگترین آزادی است که انگیزه قانون و قانون تامین اجتماعی است. ما عالیترین سطح تحصیل را در مدارس خود فراهم خواهیم کرد. ما مالکیت افراد بر خانه و منزل را افزایش خواهیم داد و مردم خود را آماده مواجهه با چالش های جامعه خود خواهیم کرد. ما آزادی بیشتری در اختیار هموطنان خود قرار میدهیم تا ترسی به دل راه ندهند.
این چنین است ایده آزادی آمریکایی و شرف و تحمل و مدارامداری در قبال دیگران. دولت متکی به خود در تحلیل نهایی یعنی مردمی که متکی به خود هستند. بالا بردن استاندادها، همچنان که در کلمات رهبر جنبش مدنی مارتین لوترکینگ و در کتب مذهبی، در قرآن و کتب دینی دیگر آمده است. عدالت، آنچه که در گذشته انجام دادیم و آنچه دیروز، امروز و فردا و همیشه انجام خواهیم داد. چنین است آرمان آزادی آمریکایی. ترحم بر ضعفا و این استقلال به این معنا نیست که ما مستقل از یکدیگر هستیم و به هم احتیاج نداریم و آنچه را که از دست داده ایم با عشق به یکدیگر جبران خواهیم کرد و همیشه به یاد داشته باشید حتی مطرودین نیز باید مورد عشق و علاقه قرار گیرند.
کشور ما باید هرگونه نژادپرستی را به دور بیندازد. تبعیض نسبت به اقلیتها، این چیزی است که باید به دور بیندازیم. از چشم انداز یک روز واحد از جمله امروز مسئله های پیش روی کشور ما زیادند. از منظر قرنها باید پرسید که آیا نسل های پیش از ما آرمان آزادی و منشور حقوق بشر را پیش بردند؟ این پرسشها قاضی ما هستند و در عین حال عامل یکپارچگی اند، زیرا آمریکایی ها با گزینش یا تولد با آزادی به هم پیوند خورده اند. باید زخمها را التیام بخشید و من برای این کار می کوشم. وقتی آزادی مورد حمله قرار گرفت یکپارچه شدیم و اکنون آن یکپارچکی را با غرور احساس می کنیم. قربانیان آن فاجعه امید دارند. این انتخاب انسانها است که رویدادها را شکل می دهد.
ما اعتقاد داریم، زیرا آزادی امید انسانها است و روشنایی بخش نظم جدید جهانی. وقتی سربازان کشته می شوند به خاطر آزادی، وقتی انسانها رژه می روند آنها بر اساس یک امید قدیمی حرکت می کنند، برای برقراری عدالت. تاریخ یک مسیر روشنگر است که آزادی آن را روشن می کند. وقتی برای نخستین بار اعلامیه استقلال به طور عمومی خوانده شد یک شاهد ماجرا گفت: مثل اینکه معنی خاصی دارد، آمریکا در این قرن جدید آزادی را در سراسر جهان به تمامی سکنه آن ندا می دهد. آزادی قدرت را تهدید می کند، ما را محک می زند، اما بی تردید بزرگترین دستاورد تاریخ، آزادی بوده است. خداوند شما و آمریکا را در پناه خود نگاه دارد.