رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
تفکر نامه
خدایا ! چی میشد اگر ما یه جای دیگه مثلا سوئیس زاده میشدیم ؟ نه جنگی! نه بنگی! نه فریب و خدنگی! و نه صدای توپ و تفنگی! نهایتش این بود که یکی خوشی بزنه زیر دلش و خودکشی کنه! البته خداجون منظورم از "ما" رنگها یا مردم عزیز ایران نیست ها ! بلکه ساکنان خاورمیانه منظورمه.
خداجون! چی میشد اگه خاورمیانه رو بی خیال میشدی یا حداقل بجاش یه دریا خلق میکردی؟ چون اگه مرکز کره ی زمین دریا باشه اقتصاد جهان گل میندازه ! ارتباطات تسهیل میشه و کلی بشریت سود میکنه. مردم در سایر نقاط هم هی دعات میکردن ! خودت هم مجبور نمیشدی این همه پیغمبر بفرستی! تازه فکرت هم مشغول نمیشد و ما هم بدبخت نمیشدیم.
خداجون! اصلا من میخوام بدونم چرا همه پیغمبرا رو واسه خاورمیانه فرستادی؟ این موضوع برام خیلی مهمه!! یعنی بقیه دنیا همه آدم و فهمیده بودن و فقط ما گناهکار و یا نفهم بودیم ؟!؟
خدایا ! نمیدونم چرا اینجا (خاورمیانه) هر کی به قدرت میرسه فکر میکنه بقیه دنیا کافرن ؟ و میخواد دنیا رو پاکسازی کنه ؟ همشونم ادعا میکنن نماینده تو در زمینن! و هر کی به حرفشون گوش نده کافره! البته اینم بگم که به آیه های انتفاعی هم استناد میکنن (خداجون همین جا تا یادم نرفته داخل پرانتز یه تشکری کنم از اینکه قرآن رو به زبون فارسی نفرستادی چون اون وقت همین آیه های انتفاعی تبدیل میشدن به کلمه ها – حرفها- صداها و ویرگولهای انتفاعی و ایضا اعدامی و چند سال نگذشته مجبور میشدی حرفتو در مورد ختم نبوت پس بگیری).
خداجون! من نفهمیدم چرا این نماینده هات (بر عکس پیامبرات) همدیگه رو قبول ندارن و هر کدوم بقیه رو کافر خطاب میکنه؟
خدایا خودت گفتی تفکر و اندیشیدن بالاترین عمله. خودت گفتی هر چی رو که عقل تایید کنه عین شرعه. خودت گفتی باید بهت گیر سه پیچ بدیم تا جواب بگیریم. پس ...
نمیدونم شاید دیوونه شدم / ایام به کام