رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
فیلم مارمولک

اگر دقت کرده باشید
كساني كه مخالف فيلم مارمولك هستند در صحبتهايشان تاكيد هم مي كنند كه فيلم را نديده اند;’
و در مقابل كساني كه موافق فيلم هستند همگي اظهار مي كنند كه فيلم را ديده اند;’
نتيجه;
شنيدن كي بود مانند ديدن
مستقل كيه؟ وابسته كيه؟
من با استقلال كامل از همين تريبون وبلاگ اعلام مي كنم كه همه سازندگان و موافقان فيلم مارمولك وابسته به استكبار هستند ولي خب به اصرار بچههاي امشب بعد از تماشاي اين فيلم شايد فهميدم كه خودم چه برداشتي از مارمولك دارم; شايد هم نفهميدم;;
نفهمي كه عيب نيست , وابستگي عيبه ;;