رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
خبری جالب

خبر زير به نظرم جالب مي‌آيد:
«رضايت انگليس از روحانيون محافظه كار»
-------------------------------------------
در حالي كه موضوع ميانجي‌گري ايران در مسائل عراق به درخواست آمريكا، بحث اصلي محافل خبري در خصوص سياست خارجي ايران بود، «كمال خرازي» وزير خارجه ايران اواخر هفته گذشته با يك سفر دوره‌اي به اتحاديه اروپا توانست حمايت اروپايي‌ها را دوباره –البته مشخص نيست به چه قيمتي- جلب كند.
به گزارش خبرنگار بين‌الملل «رويداد»، ايتاليا كه به عنوان شاكي اصلي دخالت ايران در يك سال اخير در عراق گزارشي كامل تنظيم كرده بود، با بستن دفاتر گروه رجوي در ايتاليا، توانست روابط دو طرفه را تضمين كند. ضمن اينكه «سيلوير برلوسكوني» نخست وزير اين كشور، قول داد درسال جاري به ايران سفر كند. در فرانسه و به گزارش نيويورك تايمز، همكاري ايران با سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس هشدار داده بود. اما كمال خرازي در فرانسه هيچ اظهارنظري نكرد و تنها پس از گفت‌وگو با «ژاك شيراك» رئيس‌جمهوري فرانسه در مصاحبه‌اي خبري اعلام كرد ك ما به تعهدات خود پايبند هستيم و اين اروپايي‌ها هستند كه به تعهدات خود عمل نكرده‌اند. خرازي از صحبت‌هاي شيراك هيچ چيز نگفت مگر وقتي كه از فرانسه خارج شد و بعد از آن به سرعت تمام صحبت‌هاي شيراك را كه در نيويورك تايمز درج شده بود تكذيب كرد.
در انگليس «جك استراو» وزير خارجه اين كشور اعلام كرد كه گفت‌وگوها با طرف ايراني در خصوص مواضعي دشوار صورت گرفته است. همتاي انگليسي خرازي اعلام كرد كه به تفاهم
كامل با ايران رسيده است. استراو همچنين از «حكومت روحانيون محافظه‌كار براي حمايت از مواضع انگليس در عراق» سپاسگزاري و ابراز رضايت كرد.
توني بلر نيز در گفت‌وگويي كوتاه با خرازي اعلام كرد كه انگليس از همكاري ايران بسيار خرسند و راضي است.