رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
نیست معنا بجز تعالی‌نا
پاپ بندیکیت شانزدهم* عکس از: حسن سریخشیان

زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش
[فردوسی]

نیست معنا بجز تعالی‌نا

این شنیدم که دوش، پاپ‌آنا
در وطن! یا سفر به آلمانا

نقل کرده چیزَکی ز شاهانا:
در حضورِ مُخی، ز پرشانا

ریط داده؛ خِرد، به ایمانا
لا اکراه فی‌الدین، عقلانا

جز خشونت نداده دنیانا
دین خاتم؛ علی‌السیوفانا

[نکته‌ها هست، نقدانا
می‌نویسم؛ نسیه فردانا:

1- پاسخی را که داد، پرشانا
لینکِ نقل‌اش؛ روا نبودانا؟

2- قرن وُسطا و جنگِ قُدسانا
مشئ قدرت و خوی انسانا

همه هست در جهان به یکسانا
چه محمد، اِبی، چه عیسانا؟

3- آن که گفتی به دین، زورلانا
وقتِ قدرت، به سنبه چاپانا

گشت، خانه، ز پایه ویرانا
نیست «مکی*»؛ زدی به گِل، جانا!]

بعد از آن هم شلم و شوربانا
«دستیار حقیقت‌»؛ میان قیل قالا

اندکی تاسف، عمیقانا
ز بابِ هیاهو،‌ نه آنکه حرفانا!

در کلیسا به دلبری ترسا
گفتم: «ای مه‌لقا، چه اینجانا؟»

آن‌که در نظم، سر ز کانت‌آنا
در شگفتم چنین سخن‌ رانا

یک مسلمان که هست؛ میم. دالا
صاحب‌اندیشه در سمائانا

این چه توجیه، از خطایانا؟
سست و بی‌پایه از اساسانا

یک سوال از اسد به میم. دالا:
چه کسی نیست اهل گفتانا؟

ناخدای عرشه گفت ناوارا
باخدا و این همه شکیبا لا!

این چه رسمیه، ای مسلمانا
به تق‌ی می‌درید تحتا را

من اگر جای پاپ بودانا **
این‌قدر بی‌سلیقگی نکردانا

غیض بر کفار، بینهم نانا
خشم بر جبار، قبل از اون کارا

ارجمندی ز فهم پویانا
حق مطلب، ادا بجویانا:

«کن تفکر، تو ای مسلمانا»
«نیست معنا بجز تعالی‌نا»

روح زاکان پرید از «لا»«نا»
لالالالا، نانا، لالالالا
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

توضیحات:
• مکی: لا اکراه فی‌الدین... در سوره‌های مکی نیست و در نتیجه مربوط به اوائل حکومت پیامبر نیست. بدین ترتیب استنادات پاپ در این موضوع بی‌پایه است.
• ‌همانطور که لینک داده شده، منظور ملاحسنی در کاناداست.