رنگـین‌کـلـآم                                        می‌رسد روزی به دست مستحق
            خُـرده‌کـلـآمهای سعید                                                       جان من! ننویس غیر از حرف حق
ظهور طبقه جدید
سلسله مقالاتی با عنوان «ظهور طبقه جدید» به قلم جلال یعقوبی که بطور روزانه در سایت «روز» منتشر شده و کماکان ادامه دارد.
*****************************
01- در باره‌ی احمدی‌نژاد
02- احمدی‌نژاد و کوی دانشگاه
03- احمدی‌نژاد و ابطال آرای مردم
04- احمدی‌نژاد در مقام ناظر انتخاباتی
05- احمدی‌نژاد و آبادگران
06- پرونده‌ی مالی شهردار آبادگر
07- شهردار احمدی‌نژاد و دولت خاتمی
08- احمدی‌نژاد نجات‌دهنده بود.
09- ساخت‌ و سازهای نظامی
10- خدمات «کم‌هزینه» قرارگاه خاتم
11- خدمات انصار و سپاه پاسداران در شهرداری
12- وعده‌های بی ‌سرانجام شهردار
13- ناهماهنگی راست افراطی و راست سنتی
14- در آستانه انتخابات
15- وعده‌های انتخاباتی
16- میثاق‌نامه اجباری
17- آمدن این آقا ربطی به آمدن من ندارد.
18- اظهارات پروازی
19- رد پای مافیای نفتی
20- سوابق تشکیلاتی شبه نظامیان
21- گروه فشار در آغاز دهه 60
22- فروپاشی در دو دوره
23- انشعاب جدید و خطرات آن
24- انشعاب رسمی در انصار
25- روایت ده‌نمکی از درون انصار
26- حامیان تئوریک انصار
27- حامیان مالی و ایدئولوژیک
28- تفاوت حجتیه با بنیادگرایی جدید
29- وحدت استراتژیک
30- بنیان‌های فکری بنیادگرایان
31- حساسیت بیمارگونه به جنسیت
32- بازی بزرگان
33- تاوان عدم دخالت در دوم خرداد
34- تغییرات در سپاه برای هماهنگی
35- اختلاف در روحانیون بلند پایه
36- گسترش تشکیلات در شهرستان‌ها
37- نهادهای امنیتی موازی
38- سابقه مخوف در وزارت اطلاعات